Jacobson Vellinga Design

DoxBrand design and communication, 2016 (a Rietz project *)

Dox har utvecklat en tjänst som består av en projektportal särskilt anpassad för byggindustrin. Projektportalen möjliggör att alla ritningar och dokument finns samlade och säkerställer att alla behöriga alltid har de senaste versionerna av handlingarna tillgängliga. Vårt uppdrag var att ta fram en ny logotyp, grafisk profil och kommunikation. (* JVD is a partner of the new agency Rietz founded in spring 2015. Read more at www.rietz.se)