Jacobson Vellinga Design

Håll Sverige RentBrand design and communication 2016 – 2017 (a Rietz project *)

Håll Sverige Rent gav oss uppdraget att renovera ett klassiskt varumärke och anpassa det till vår tid utan att göra avkall på dess ursprungliga värden. Tillsammans med Håll Sverige Rent enades vi om att komma närmare människan och göra det inkluderande. (* JVD is a partner of the new agency Rietz founded in spring 2015. Read more at www.rietz.se)

Håll Sverige Rent har fått en uppdaterad logotyp efter drygt 50 år, och gick med sin första utomhuskampanj på ca 30 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byline: (Fusk är OK. Om du är under 35, messa en bild till någon som är äldre än dig själv. Över 35 borde veta)